សន្ទស្សន៍

ការជួញដូរសន្ទស្សន៍ មិនទទួលបានការចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើនដូចជា Forex ឬការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនឬទំនិញ ឡើយ។ ប៉ុន្តែទីផ្សារនេះបង្ហាញបាន សមត្ថភាពពិតប្រាកដ និងសមិទ្ធិផលរបស់វិនិយោគិន។ .

សន្ទស្សន៍គឺជា​តួលេខមួយ  ដែលបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍនៃទីផ្សារ។  វា​ប្រាប់ពីរបៀបដែលទីផ្សារ  កំពុងរីកចម្រើនយ៉ាង​ណា​ កើន​ឡើង​ឬឱន​ថយ។  ដូច្នេះវាអាចកំណត់បាន​និន្នាការវិវិត្តន៍​បច្ចុប្បន្ន  ហេតុ​​នោះ យើងមិនចាំបាច់មើលរាល់​តារាងព័ត៌មាននិង​បំរែ​បំរួល​តម្លៃ​ នៃ​ភាគហ៊ុន​នីមួយ​ៗ​ឡើយ។ ទីផ្សារប្តូរប្រាក់​បរទេសនីមួយៗ ទី​ផ្សារភាគហ៊ុនឬទីផ្សារវិមជ្ឈការ​តែង​តែ​មានសន្ទស្សន៍ដោយឡែក​ៗ។

របៀបដំណើរ ការ

សន្ទស្សន៍​ត្រូវបានបែងចែក ជាសន្ទស្សន៍​ជ្រើសរើសនិងសន្ទស្សន៍​ទូទៅ​។ សន្ទស្សន៍​ជ្រើសមានតែភាគហ៊ុនសំខាន់ៗផុត នៅក្នុងទីផ្សារ​ជាក់​ស្ដែង​ណា​មួយ ។ សន្ទស្សន៍ទូទៅរួម​មានភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារនោះ។

វិធីសាស្រ្តសំខាន់ទាំង​ពីរសម្រាប់គិត​ទីផ្សារប្តូរប្រាក់គឺ សន្ទស្សន៍តម្លៃមធ្យមនិងសន្ទស្សន៍​តម្លៃ​មធ្យម​តាម​មូលធន​ទីផ្សារ។

សន្ទស្សន៍តម្លៃមធ្យម – តម្លៃនៃសន្ទស្សន៍នេះត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយតម្លៃនៃភាគហ៊ុននៅក្នុងនោះ​។ តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់​តែ​ខ្ពស់​ មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើតម្លៃនៃសន្ទស្សន៍​។ បរិមាណជួញដូរហាក់​ដូច​ជា​មិនត្រូវបានគិតដល់ទេ។

សូន្ទស្សន៍​​ដែលជាប់​ទាក់ទងនឹងមូលធនទីផ្សារ – តម្លៃនៃសន្ទស្សន៍នេះត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយតម្លៃនិងបរិមាណភាគហ៊ុនកំពុង​ដាក់​លាក់។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលកំពុងជួញដូរក្នុងបរិមាណធំៗ នឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើន​បំផុត។ មានសន្ទស្សន៍​ជាច្រើនដែលបានគិត​តាមវិធីនេះ។

ហេតុអ្វីវិនិយោគ?

សន្ទស្សន៍​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាង​សម្រាប់​អ្នក​វិនិយោគ​ដែល​មិន​​ទាន់​មាន​បទ​​ពិសោធន៍ច្រើន – នោះ​គឺ​ជា​ទី​ផ្សារ​ដែល​​មាន​ចីរភាព​ខ្ពស់ ហេតុ​នោះ​ហើយ​ការ​ធ្វើ​ពពិធកម្ម​ក៏​ផ្ដល់​មក​នូវ​ប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់ដែរ។ ដូច្នេះ អ្នក​វិនិយោគ​មិន​ចាំ​បាច់​​តាម​ដាន​ពត៌មាន​នាំ​ចូល​ជា​ច្រើន​នៅលើទី៎ផ្សារឡើយ។

 • ជំនួយការ​ជួញ​ដូរ​ផ្ទាល់ខ្លួន៖
  ក្រុម​​​​​ជំនួយការជួញ​ដូរ​មាន​ភាព​ប៉ិន​ប្រសប​ខ្ពស់របស់ IMTTrade ជួយអ្នក 24 ម៉ោង/ថ្ងៃ 5 ថ្ងៃ/សប្តាហ៍។ អ្នកអាចទាក់ទងនឹង​អ្នក​ជំនាញ​របស់ IMTTrade ដោយ​ប្រើភាស​ជាតិ​របស់អ្នក។
 • ចូលរួមអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗបាន​ច្រើន៖
  ដោយ​មាន​​ IMTTrade អ្នក​​បានចូលរួម​​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​និងឥត​បង់​ថ្លៃ​ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន​ទៀត។
 • ដំណាក់​កាល​វែងនិងខ្លី៖
  គុណសម្បត្តិនៃការវិនិយោគសន្ទស្សន៍​ មិនមែនត្រឹមតែស្ថិត​នៅក្នុងការវិនិយោគរយៈពេលវែងនោះទេ ទាំង​ជា​ឱកាស​វិនិយោគ​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ផងដែរ។
 • Không tính phí:
  IMTTrade tạo cho bạn cơ hội giao dịch với các chỉ số và không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
 • ឥត​គិតថ្លៃ៖
  IMTTrade ផ្តល់​អោយ​អ្នក​ឱកាស​ជួញ​ដូរ​សន្ទស្សន៍​ឥត​បង់​ថ្លៃ។ សមត្ថភាពធ្វើពិពិធកម្មមានលក្ខណៈសាមញ្ញ៖ តាមរយៈការវិនិយោគលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ហេតុ​នោះ​ហ​និភ័យ​បានថយ​ចុះ​។

វិនិយោគយ៉ាង ណា?

គ្រាន់តែបង្កើតគណនីជួញដូរ ដាក់ប្រាក់តម្កល់ ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី គឺអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបាន។

ការជួញដូរសន្ទស្សន៍ និយាយអោយងាយគឺការទិញភាគហ៊ុន។ តាមរយៈការតាមដានសន្ទស្សន៍ដែលមានការកើនខ្ពស់បំផុត អ្នកនឹងតាមដានទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្នាតធំបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូច្នេះអ្នកអាចផ្តោតលើគម្រោងទិញដូរអោយបានត្រឹមត្រូវបំផុត។

អ្នកក៏គួរប្រើសន្ទស្សន៍ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មផងដែរ ប្រការនេះនឹងជួយអ្នកការពារចំណែកវិនិយោគរបស់អ្នកប្រសិនបើកើតឡើងបញ្ហាអ្វីមួយ។

សន្ទស្សន៍ដែលពេញនិយមបំផុត:

Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
DAX
WIG 20

 • Dow Jones
 • NASDAQ

លក្ខខណ្ឌនៃការជួញដូរ

InstrumentsSpreadsLeverageTrading hoursBUY points Rollover per lot per daySELL points Rollover per lot per day
VIXX0.10 (USD)1:25Mon - Fri: 16:35 - 23:10-0.1349-0.0556
DollarIndex0.05 (USD)1:100Mon - Fri: 03:05 - 23:55-1.1434-0.4708
Europe501 (EUR)1:50Mon - Fri: 09:05 - 22:55-25.675-25.675
USA303 (USD)1:100Mon - Fri: 01:05 - 23:10-232.513-116.256
USA20000.65 (USD)1:50Mon: 03:05 - 24:00
Tue - Thu: 00:00 - 00:55, 03:05 - 24:00
Fri: 03:05 - 23:55
-15.372-7.686
USTECH1001.5 (USD)1:100Mon - Fri: 01:05 - 23:15-60.32130.16
USA5001 (USD)1:100Mon - Fri: 01:05 - 23:15-26.488-13.244
UK1001 (GBP)1:50Mon - Fri: 10:05 - 22:55-60.342-51.058
Germany302 (EUR)1:50Mon - Fri: 09:05 - 22:55-82.165-82.165
HongKong4510 (HKD)1:50Mon - Fri: 04:15 - 07:00, 08:05 - 11:30, 12:20 - 18:45-246.225-175.875
Swiss206 (CHF)1:50Mon - Fri: 09:05 - 22:55-96.969-96.969
Japan22515 (JPY)1:50Mon - Fri: 01:05 - 23:10-149.252-139.623
China5030 (USD)1:20Mon - Fri: 04:05 - 10:50, 11:45 - 20:55-320-320

* ​ដង​ថ្លឹង​ហិរញ្ញ​វត្ថុះ​ត្រូវបានប៉ាន់ស្មាន និងយោង​ទៅលើតម្លៃជាក់ស្តែង(តម្លៃបច្ចុប្បន្ន)នៃ​ឧបករណ៍ជួញ​ដូរ។
** នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជាទិញឬបិទបញ្ជា យើងខ្ញុំ​យក​កម្រៃ​ជើង​សារ​តាម​រយះ​ការ​គិត​ថ្លៃ​ខុស​គ្នា ដែលជា​គម្លាត​រវាងថ្លៃទិញនិងថ្លៃលក់។ ដោយសារការ​ប្រែ​ប្រួលនៃទីផ្សារ គម្លាត​តម្លៃ​ អាច​​ប្រែប្រួល មើលនៅទីនេះ។ IMTTrade.com មិនទទួលយកប្រាក់កម្រៃ ការលើកទឹកចិត្ត ឬ​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ ពីក្រុមហ៊ុនទូទាត់ណាមួយឡើយ។ ដង​ថ្លឹង​ហិរញ្ញ​វត្ថុះ​ត្រូវ​បាន​ប៉ាន់​ស្មាន​និង​អាស្រ័យលើ​តម្លៃជាក់ស្តែង (តម្លៃបច្ចុប្បន្ន) នៃឧបករណ៍ជួញ​ដូរ​។
*** VIX នឹងបិទនៅម៉ោង 4:10 ថ្ងៃសៅរ៍។

ពេលវេលាជួញដូរ៖
ដោយ​មាន IMTTrade អ្នកអាច​ជួញ​ដូរ​សន្ទស្សន៍​នៅ​លើ​សកលលោក​​ដោយ​ប្រើ​កុំព្យូទ័ររបស់​ អ្នក។ អំ​ពីបណ្ដា​សន្ទស្សន៍របស់អាមេរិកដូចជា DOW, Nasdaq និង S & P, សន្ទស្សន៍អឺរ៉ុបសំខាន់ៗដូចជា FTSE, CAC 40, DAX 30 ទៅ​ដល់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជា NIKKEI, Hang Seng និង S & P / ASX 200 ។ ឧបករណ៍​នីមួយៗ​មាន​ម៉ោង​ជួញ​ដូរ​ផ្សេង​គ្នា សូមមើលតារាងខាងលើសម្រាប់ពត៌មានលម្អិត។

តើអ្នក មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ សន្ទស្សន៍ ដែរឬទេ?

ងាយស្រួល បើក​គណនី​ជួញ​ដូរដោយឥតបង់ថ្លៃនិងចាប់ផ្តើម​ជួញ​ដូរ។

អ្នកត្រូវការជំនួយ?

សូមទាក់ទងជាមួយ​យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយ​ដើម្បី​ជួយអ្នកហើយឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអ្នកមាន។

តើអ្នកមាន ចាប់អារម្មណ៍លើសន្ទស្សន៍ដែរឬទេ?

ចូរ​បើក​គណនី​ជូញ​ដូរ​ ហើយចាប់ផ្តើមជួញដូរ នៅលើ​ទីផ្សារ​សន្ទស្សន៍​។