បើក គណនី ជួញ ដូរបស់អ្នក

យើង​ខ្ញុំជាក្រុម​ហ៊ុនបរទេសដ៏​រឹងមាំ ​ជិតស្និតជាមូយ​អាតិថិជន ផ្ដល់សេវាកម្ម​ល្អបំផុត​​ដល់​អតិថិ​ជន។

ស្វែង​យល់​​បន្ថែម

ដោយ​មាន IMTTrade.com អ្នក​អាច​ចូល​ទៅកាន់​កញ្ចប់សេវាកម្ម​គុណភាពខ្ពស់ ជាមួយគណនី LIVE PREMIUM។

ស្វែង​យល់​​បន្ថែម

IMTTrade.com គីជាផ្លាក​ពាណិជ្ជកម្ម​​សំរាប់​អតិថិជន​កម្ពុជា ​​ ​អ្នកដែល​ចង់ជូញ​ដូ​របាន​ស្រូល​ដោយ​មាន​ជំនូយការ​ពី​​យើងខ្ញុំ្។

ស្វែង​យល់​​បន្ថែម

គុណ សម្បត្តិ របស់យើ ងខ្ញុំ

ចូលទៅ ជិត បុគ្គល ម្នាក់ ៗ

គ្រប់អាតិថិជនរបស់​យើងខ្ញុំសាកសមនឹង​ទូទូលបានសេវាកម្ម​ល្អៗបំផុត ទីប្រឹក្សាជំនាញរបស់អ្នកត្រៀម​ខ្លួន​ជំនូយ​ដល់​អ្នក។

សុវត្ថិ ភាពនិងភាពឯកជន

សុវត្ថិ​ភាពជាកត្តា​ដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុះ។ ​ហេតុ​​ដូច្នេះ​ យើង​ខ្ញុំ​​សហការ​ជាមួយអ្នកដែលពូកែ​បំផុត​ក្នុងវិស័យនេះ។

ដំណោះស្រាយឈ្លាស វៃ

ពូកខ្ញុំជាក្រុម​ហ៊ុនទំនើប​នាសតវត្សរ៍ទី​២១ និងតែង​តែ​ប្រឹងប្រែងទៅមុខ ​ផ្ដល់​នូវ​ការ​កែ​ប្រែ​ថ្មី​ក្នុងវិស័យ​នេះ​យោងតាម​បច្ចេកវទ្យា​មាន​ស្រាប។

លំនឹង ល្អ

យើងខ្ញុំគោរព​អតិថិជននិងដៃគូ ហេតុ​ដូច្នោះ​យើងខ្ញុំផ្ដល់​លំនឹង​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​​អ​តិថិជន។ រាល់គណនី LIVE និង LIVE PREMIUM របស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់​បាន​ច្បាស់​អោយ​ប្រការនោះ។

គោល ដៅយូរ អង្វែង

ផ្លាក​ពាណិជ្ជកម្ម​ IMTTrade របស់យើងខ្ញុំតែងតែជាដៃគូរ​របស់អ្នក​។  គោល​ដៅរបស់យើង​ខ្ញុំគឺសហកាយូរ​អង្វែង និងកសាង​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ។

កិច្ច ព្រម ព្រៀង ១០០%

ចាប់​តាំង​ពី​នាយកមក​ដល់អ្នកសំអាត​ យើងខ្ញុំតែងតែប្ដូរផ្ដាច់ចំពោះការ​ងារ នេះជាវិធានការ​ពិសេស​​ដែល​យើងខ្ញុំអាច​ផ្ដល់អោយអ្នកនូវ​សេវាកម្ម​ផ្ទាល់ៗ​ខ្លួន ក៏​ដូចជាការ​កែទម្រង់​ល្អបំផុត ។

យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការពេលអ្នកផ្ញើរ គណនី មុនដំបូងរបស់ ខ្លួន ។

ដោយ​សារ​គណនី​​ Demo របស់យើងខ្ញុំ្ អ្នកមានឱកាស​សាកល្បងជូញដូរលើ​ទីផ្សារភាគ​ហ៊ុន​ទាំង​ឥត​បង់ថ្លៃ​និង​ទាំង​ឥត​​មានហានិភ័យ។ ​ដោយ​សារ​​ទិន្នន័យ​ថ្មីបំផុត​ពី​ទីផ្សារ ​ចូរបើក​គណនី​និងសាកល្បង​ជួញ​ដូរ​លើទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន។

ដោយ​សារ​គណនីដែល​ឥតគិតថ្លៃ​ពីក្រុមហ៊ុន  IMTTrade​​ អ្នកអាចបន្ត​រាល់ការជូញ​ដូរនៅ​​លើទីផ្សារ​ដែល​អ្នកជ្រើសរើសដូចជា​បណ្ដា​គណនី​​ដទៃ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត។ ​អ្នកអាចចូល​ទៅកាន់​រាល់សិក្ខាសាលា​ សិក្ខាសាលាអនឡាញ និង​វគ្គ​ហ្វឹកហាត់​បាន​ជា​រឿយ​ៗ។

ដោយ​សារ​គណនី​ Live Premium រូមមានកញ្ចប់ទាំងមូល ​អ្នកអាចដោះស្រាយរាល់ការ​ជូញ​ដូរ​នៅលើ​ទីផ្សារមួយណាក៏បាននិងបាន​ជំនូយដោយភាសា​ជាតិ​ខ្លួន ថែម​ទាំង​​អ្នកក៏អាចចូល​ទៅកាន់​វគ្គ​ហ្វឹកហាត់ជួញ​ដូរ​​​ជា​ទៀង​ទាត់​ទៀត​ផង​។

មូល ហេតុដែលអ្នកវិនិយោគ ជ្រើសរើសយើងខ្ញុំ

ពូកគាត់ងាយស្រួលស្វែងរកយើងខ្ញុំ

អ្នកចង់ឃើញរាល់សកម្មភាព​ជួញ​ដូរ​កើត​ឡើង​ដូចម៉្ដេច?​ អ្នកតែងតែបានស្វាគមន៍នៅរាល់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំនៅប្រទេស ឬ ទីក្រុងដែលអ្នករស់នៅ។ ចូរ​រៀប​ចំ​ពេល​​ណាត់ជាមូយជំនួយការ​ផ្ទាល់ខ្លួន  ​រ​បស់​អ្នកនិងពិភាក្សាការងារដោយ​ផ្ទាល់។

ការជ្រើសរើសសមស្របប្រសើរ

តម្លៃជាគោលរបស់យើងខ្ញុំគីជាការចូលទៅជិតដល់អាតិថិជនម្នាក់ៗ ជំនួយការជូញដូរផ្ទាល់របស់អ្នកនិងណែនាំពីដើមរហូតដល់ចប់ ព្យាយាមជួយអោយអ្នកដឹងកាន់តែច្រើននិងស្វែងរកឱកាសសមស្របជាមួយដើមទុនរបស់អ្នក។

ដំណោះស្រាយទាន់សម័យ

គីជាក្រុម​ហ៊ុនទំនើប យើងខ្ញុំតែងតែអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទាន់​សម័យដើម្បី​ដំណាក់កាលវិនិយោគទុនរបស់​អ្នកបាន​ងាយស្រូល ឆាប់រហ័ស និង ចំណាប់អារម្មណ៍​ជាង។ ដើម្បីធ្វើបានប្រការនោះ យើងខ្ញុំផ្ដល់ មូលដ្ឋាន​ជា​ច្រើន​ខុសៗគ្នាដើម្បីបំរើតម្រូវការរបស់អ្នក។

សេច ក្ដីអះអាង

ព័ត៌មានទីផ្សារ

ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំនួយការ

ចូរទាក់ទងជាមូយអ្នកជំនាញរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយដើម្បីជូយអ្នកនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលអ្នកជួប។ ចូរបំពេញពត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងជាមូយអ្នក។

    នាម និង ត្រកូល*

    អ៊ីមែល*

    ប្រធានបទ

    ផ្ញើរសារ

    ជូញ ដូរតាម ដង ផ្លួវ