CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bảo vệ sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Vui lòng xem Tuyên bố về Chính sách Bảo mật sau, trong đó giải thích rõ ràng cách chúng tôi, tại Glastrox Trade Ltd. (“Năm Vòng kết nối”), thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ thông tin Khách Hàng của chúng tôi.

Bằng cách mở một tài khoản, Khách hàng chấp thuận đồng ý thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Glastrox Trade Ltd. như được giải thích bên dưới.

Thu thập thông tin cá nhân

Glastrox Trade Ltd. thu thập thông tin cần thiết để mở, giao dịch và bảo vệ tài sản của bạn và bảo mật thông tin của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Năm vòng kết nối sẽ thu thập thông tin từ bạn và có thể trong một số trường hợp thu thập thông tin từ các ngân hàng và / hoặc các cơ quan tín dụng có liên quan và / hoặc các nguồn khác giúp chúng tôi mô tả các yêu cầu và sở thích của bạn và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Thông tin mà Glastrox Trade Ltd. thu thập có thể bao gồm:

  1. Thông tin đăng ký :Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong mẫu đơn của bạn, như tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email, nguồn thu nhập và tổng nguồn thu nhập của bạn … để dễ dàng đánh giá đơn của bạn. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cũng được sử dụng cho mục đích giao tiếp với bạn.

2.Thông tin về giao dịch: thông tin về khối lượng dự kiến ​​và giá trị của các giao dịch của bạn với chúng tôi và thông tin về thu nhập được cung cấp để giúp xây dựng hồ sơ kinh tế của bạn.

  1. Thông tin thẩm định: Thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe. Điều này cũng bao gồm thông tin cơ bản mà chúng tôi nhận được về bạn từ hồ sơ công cộng hoặc từ các thực thể khác không liên kết với Glastrox Trade Ltd.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN / OPT OUT

Glastrox Trade Ltd. chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo yêu cầu để cung cấp dịch vụ và bảo mật có chất lượng cho bạn. Thông tin này giúp cải thiện dịch vụ, tùy chỉnh trải nghiệm duyệt web và cho phép chúng tôi thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi bổ sung có liên quan đến bạn và các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu và bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu này cho các mục đích đó.

Mặc dù bạn không bắt buộc phải cung cấp cho Glastrox Trade Ltd. bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu, vui lòng lưu ý rằng việc không làm như vậy có thể dẫn đến Glastrox Trade Ltd. không thể mở tài khoản của bạn hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn là hiện tại, chính xác và đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ ngay với chúng tôi nếu có bất kỳ chi tiết cá nhân nào của bạn đã thay đổi.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được coi là bí mật và chỉ được chia sẻ trong Glastrox Trade Ltd. và các chi nhánh của nó và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc tố tụng pháp lý nào.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc đăng ký bản thân là một người sử dụng GoInvest.com được bảo vệ theo nhiều cách. Bạn có thể truy cập thông tin đăng ký của mình thông qua mật khẩu do bạn lựa chọn. Mật khẩu này được mã hóa và chỉ dành cho bạn và sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai khác.

Thông tin đăng ký được lưu trữ an toàn trên các máy chủ an toàn mà chỉ những người có thẩm quyền mới được truy cập thông qua mật khẩu. Glastrox Trade Ltd. mã hóa tất cả thông tin cá nhân khi nó được chuyển đến Glastrox Trade Ltd. và do đó làm cho mọi nỗ lực cần thiết để ngăn chặn các bên trái phép xem bất kỳ thông tin như vậy.

CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TÁC

Glastrox Trade Ltd. có thể chia sẻ thông tin với các đối tác, chi nhánh và liên minh trong trường hợp thông tin đó được yêu cầu hợp lý bởi liên kết đó để:

  1. Mua thêm các sản phẩm và dịch vụ tương tự đáp ứng nhu cầu của bạn và được cung cấp theo cách thức hữu ích và có liên quan (chỉ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy); Và / hoặc
  2. Tài khoản khách hàng.

CÁC BÊN THỨ BA LIÊN KẾT KHÔNG THAM GIA

Glastrox Trade Ltd. không bán, cấp phép, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba trừ khi được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Glastrox Trade Ltd. có quyền tiết lộ thông tin khi cần thiết cho các cơ quan báo cáo tín dụng hoặc cơ quan thu nợ theo yêu cầu hợp lý để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ của chúng tôi, Glastrox Trade Ltd. có thể thu hút các bên thứ ba để giúp thực hiện các chức năng nội bộ nhất định như xử lý tài khoản, hoàn thành, dịch vụ khách hàng, khảo sát sự hài lòng của khách hàng hoặc các hoạt động thu thập dữ liệu khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin được chia sẻ cũng có thể được sử dụng để cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, pháp lý hoặc kế toán cho Glastrox Trade Ltd. Việc sử dụng thông tin chia sẻ được giới hạn trong việc thực hiện những điều trên và không được phép cho bất kỳ mục đích nào khác. Tất cả các bên thứ ba mà Glastrox Trade Ltd. chia sẻ thông tin cá nhân được yêu cầu để bảo vệ thông tin cá nhân đó phù hợp với tất cả các quy định có liên quan và theo cách tương tự như cách mà Glastrox Trade Ltd. bảo vệ giống nhau. Glastrox Trade Ltd. sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba mà họ cho là sẽ không cấp cho Khách hàng của mình mức độ bảo vệ bắt buộc.

Trường hợp bạn đã giới thiệu với chúng tôi bởi Người giới thiệu kinh doanh, Người giới thiệu kinh doanh như vậy có thể có quyền truy cập thông tin của bạn. Bạn bằng cách này rõ ràng và dứt khoát đồng ý chia sẻ thông tin với Người giới thiệu kinh doanh đó.

Bạn thừa nhận rằng để cung cấp dịch vụ cho bạn, bạn cần chuyển thông tin ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu và bạn đồng ý chuyển.

QUY ĐỊNH TIẾT LỘ

Glastrox Trade Ltd. có quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu luật pháp, quy định, cơ quan pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác thuộc thẩm quyền có thẩm quyền yêu cầu nhằm bảo vệ các quyền của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các thủ tục tố tụng như vậy. Việc tiết lộ như vậy sẽ xảy ra trên cơ sở ‘cần phải biết’, trừ khi có sự chỉ dẫn của cơ quan quản lý hoặc cơ quan nhà nước khác. Trong các trường hợp như vậy, Glastrox Trade Ltd. sẽ thông báo rõ ràng cho bên thứ ba về tính bí mật của thông tin.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Glastrox Trade Ltd. không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật hoặc nội dung của các liên kết GoInvest.com và không kiểm soát việc sử dụng hoặc bảo vệ thông tin được cung cấp bởi Khách hàng hoặc được thu thập bởi các trang web đó. Bất cứ khi nào Khách hàng chọn liên kết đến một trang web đồng thương hiệu hoặc đến một trang web được liên kết, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp đăng ký hoặc thông tin khác. Xin lưu ý rằng thông tin đó được ghi lại bởi bên thứ ba và sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

SỬ DỤNG “COOKIES”

Glastrox Trade Ltd. sử dụng cookie để bảo đảm hoạt động giao dịch của bạn và để tăng cường hiệu suất của trang web GoInvest.com. Cookie được sử dụng bởi Glastrox Trade Ltd. không chứa thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác.

Glastrox Trade Ltd. có thể chia sẻ thống kê sử dụng trang web với các công ty quảng cáo có uy tín và với các công ty tiếp thị có liên quan. Thông tin được thu thập bởi công ty quảng cáo không phải là nhận dạng cá nhân.

Để quản lý và cải tiến trang web của GoInvest.com, Glastrox Trade Ltd. có thể sử dụng bên thứ ba để theo dõi và phân tích thông tin sử dụng và thống kê về khối lượng. Bên thứ ba có thể sử dụng cookie để theo dõi hành vi và có thể thiết lập cookie thay vì Glastrox Trade Ltd. Các cookie này không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

BÁO CÁO QUYỀN TUYÊN BỐ

Thỉnh thoảng, Glastrox Trade Ltd. có thể cập nhật Bản tuyên bố Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp Glastrox Trade Ltd. thay đổi cơ bản Bản tuyên bố về Chính sách Bảo mật này bao gồm cách chúng tôi thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Tuyên bố về Chính sách Bảo mật sửa đổi sẽ được đăng trên trang web Khách hàng đồng ý chấp nhận đăng tải Báo cáo Chính sách Bảo mật sửa đổi trên trang web như thông báo thực tế cho Khách Hàng. Bất kỳ tranh chấp nào về Tuyên bố Chính sách Bảo mật của chúng tôi đều phải tuân theo thông báo này và Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi. Glastrox Trade Ltd. khuyến khích Khách hàng kiểm tra lại và xem lại chính sách này một cách định kỳ để Khách hàng luôn biết được Glastrox Trade Ltd. thu thập thông tin nào, Glastrox Trade Ltd. sử dụng nó như thế nào và những người mà Glastrox Trade Ltd. có thể tiết lộ thông tin này.

THỎA THUẬN

Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố về Chính sách Bảo mật này và tôi xác nhận rằng tôi có toàn quyền và có thẩm quyền để bị ràng buộc bởi các điều khoản của Tuyên bố về Chính sách Bảo mật này.

Đối với bất kỳ mối quan tâm khác xin vui lòng Liên hệ

RỦI RO

Xem xét IMTTrade (“IMTTrade”) đồng ý ký kết các hợp đồng mua bán ngoại hối (“OTC”) không thường xuyên (“CFDs”) và các hợp đồng ngoại hối (“Hợp đồng ngoại hối”) với những người ký tên dưới đây (sau đây gọi là “Khách hàng”, “bạn”, “của bạn”), Khách hàng thừa nhận, hiểu và đồng ý rằng:

Thương mại là rất đầu cơ và rủi ro

Giao dịch CFDs và Hợp đồng ngoại hối có tính đầu cơ cao, có nguy cơ mất mát đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư nhưng chỉ dành cho những khách hàng:

(A) hiểu và sẵn sàng chấp nhận các rủi ro kinh tế, pháp lý và các rủi ro khác liên quan;

(B) có kinh nghiệm và am hiểu về kinh doanh các loại chứng khoán phái sinh và trong các loại tài sản cơ bản; Và

(C) có khả năng tài chính để thừa nhận tổn thất đáng kể vượt quá biên độ hoặc ký quỹ vì các nhà đầu tư có thể mất tổng giá trị

Của hợp đồng không chỉ là lợi nhuận hoặc tiền gửi.

CFDs và các Hợp đồng ngoại hối không phải là đầu tư thích hợp cho các quỹ hưu trí. CFD và FX là một trong những loại đầu tư rủi ro nhất và có thể dẫn đến tổn thất lớn. Khách hàng đại diện, bảo đảm và đồng ý rằng Khách hàng hiểu được những rủi ro này, sẵn sàng và có khả năng, về mặt tài chính và khác, để chấp nhận rủi ro giao dịch CFDs và Hợp đồng ngoại hối và sự mất mát toàn bộ số dư tài khoản của Khách hàng sẽ không thay đổi.

Rủi ro liên quan đến vị trí CFD dài, nghĩa là đối với Người mua của CFD

Việc CFD dài hạn có nghĩa là bạn đang mua CFD trên thị trường bằng cách suy đoán rằng giá thị trường của cơ sở sẽ tăng giữa thời điểm mua và bán. Là chủ sở hữu của một vị trí lâu dài, bạn thường sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá thị trường của cơ sở tăng lên trong khi vị trí dài của CFD của bạn được mở. Ngược lại, bạn thường phải chịu lỗ, nếu giá thị trường của cổ phiếu giảm trong khi vị thế dài hạn của CFD của bạn là mở. Khả năng mất mát tiềm tàng của bạn có thể lớn hơn lợi nhuận ban đầu được gửi. Ngoài ra, bạn có thể bị lỗ do đóng vị trí của mình, trong trường hợp bạn không có đủ thanh khoản cho khoản ký quỹ trong tài khoản của mình để duy trì vị trí của mình.

Rủi ro liên quan đến các vị trí CFD ngắn, nghĩa là đối với người bán CFDs

Việc rút ngắn CFD có nghĩa là bạn đang bán CFD trên thị trường bằng cách suy đoán rằng giá thị trường của cơ sở sẽ giảm từ thời điểm mua bán. Là chủ sở hữu của một vị trí ngắn, bạn thường sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá thị trường của cơ sở nằm trong khi vị trí CFD của bạn đang mở. Ngược lại, bạn thường phải chịu lỗ, nếu giá thị trường của cơ sở tăng lên trong khi vị trí CFD của bạn đang mở. Khả năng mất mát tiềm tàng của bạn có thể lớn hơn lợi nhuận ban đầu được gửi. Ngoài ra, bạn có thể bị lỗ do đóng vị trí của mình, trong trường hợp bạn không có đủ thanh khoản cho khoản ký quỹ trong tài khoản của mình để duy trì vị trí của mình.

Leverage cao và Margin thấp có thể dẫn đến mất mát nhanh

Mức độ “gearing” hoặc “leverage” cao là một đặc điểm của hợp đồng CFDs và FX. Ảnh hưởng của đòn bẩy làm cho việc đầu tư vào CFD trở nên rủi ro hơn là đầu tư vào tài sản cơ bản. Điều này bắt nguồn từ hệ thống margin đối với CFDs, thường liên quan đến một khoản tiền gửi nhỏ so với kích thước của giao dịch, do đó một sự chuyển động giá tương đối nhỏ trong tài sản cơ bản có thể có tác động đáng kể lên thương mại của bạn. Điều này có thể vừa thuận lợi vừa bất lợi. Một sự dao động giá nhỏ trong vùng lợi nhuận của bạn có thể mang lại lợi tức cao cho khoản tiền gửi, tuy nhiên, một đợt giá nhỏ chống lại bạn có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Các khoản lỗ của bạn sẽ không bao giờ vượt quá số dư tài khoản của bạn, số tiền này được cân bằng với số không, nếu tổn thất cao hơn số tiền gửi. Những tổn thất như vậy có thể xảy ra nhanh chóng. Đòn bẩy càng lớn thì rủi ro càng lớn. Kích thước của đòn bẩy do đó một phần xác định kết quả đầu tư.

Yêu cầu ký quỹ

Khách hàng phải duy trì yêu cầu tối thiểu về ký quỹ trên các vị trí mở của mình mọi lúc. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi số dư tài khoản của mình. Khách hàng có thể nhận được một cuộc gọi ký quỹ để đặt cọc thêm tiền nếu biên trong tài khoản có liên quan quá thấp. IMTTrade có quyền thanh lý bất kỳ hoặc tất cả các vị trí mở bất cứ khi nào yêu cầu ký quỹ tối thiểu không được duy trì và điều này có thể làm cho CFDs của khách hàng hoặc Hợp đồng ngoại hối bị đóng cửa vì tổn thất mà bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Spread

Sự khác biệt giữa giá dự thầu và giá yêu cầu của chúng tôi là “Spread của chúng tôi”. Spread của chúng tôi được đặt theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, vì chúng tôi đóng vai trò là nhà sản xuất thị trường và mọi thay đổi đều có hiệu lực ngay lập tức. Thông tin liên quan đến Spread của chúng tôi, đòn bẩy, phí di chuyển và giờ giao dịch cho mỗi thị trường được nêu trong Điều kiện giao dịch CFD và điều kiện giao dịch FX của trang web IMTTrade.

Thanh toán tiền mặt

Khách hàng hiểu rằng hợp đồng CFD và FX chỉ có thể được giải quyết bằng tiền mặt và sự khác biệt giữa giá mua và bán một phần quyết định kết quả đầu tư.

Xung đột lợi ích

IMTTrade là đối tác của tất cả các Giao dịch được ký kết theo Thỏa thuận khách hàng và vì vậy, các lợi ích của IMTTrade có thể xung đột với bạn. Chính sách Mâu thuẫn Quyền lợi của chúng tôi có tại trang web của IMTTrade.

Giao dịch OTC

Khi giao dịch hợp đồng CFDs hoặc FX với chúng tôi, các giao dịch đó sẽ không được thực hiện trên một giao dịch đầu tư được công nhận hoặc được chỉ định và được gọi là các giao dịch OTC. Tất cả các vị trí nhập vào với chúng tôi phải đóng cửa với chúng tôi và không thể đóng cửa với bất kỳ thực thể khác. Các giao dịch OTC có thể gây rủi ro lớn hơn việc đầu tư vào các hợp đồng giao dịch hối đoái vì không có thị trường ngoại hối để đóng một vị trí mở. Có thể không thể thanh lý một vị trí hiện tại, để đánh giá giá trị của vị trí phát sinh từ giao dịch OTC hoặc để đánh giá mức độ rủi ro. Chúng tôi có thể không trích dẫn giá thầu và giá chào bán dựa trên chính sách thực hiện tốt nhất áp dụng trên thị trường. Không có thanh toán bù trừ trung tâm và không có bất kỳ cam kết nào của bên khác về nghĩa vụ thanh toán của IMTTrade cho Khách hàng, do đó Khách hàng có rủi ro tín dụng với IMTTrade. Khách hàng chỉ phải xem xét đến IMTTrade để thực hiện tất cả các hợp đồng trong tài khoản của Khách hàng và trả lại bất kỳ khoản ký quỹ hoặc tài sản thế chấp.

Giá cả, mức chênh lệch và giá trị được xác định bởi IMTTrade và có thể khác với giá báo cáo ở những nơi khác

IMTTrade sẽ cung cấp giá được sử dụng trong kinh doanh, định giá các vị trí của Khách hàng và xác định các yêu cầu Margin theo các Chính sách và Thủ tục Thương mại của nó và Các Bảng thông tin Thị trường. Việc thực hiện Hợp đồng CFD hoặc FX của bạn sẽ tùy thuộc vào giá do IMTTrade đặt ra và biến động của thị trường trong tài sản cơ bản mà hợp đồng của bạn liên quan. Do đó mỗi tài sản cơ bản mang những rủi ro cụ thể có ảnh hưởng đến kết quả của CFD có liên quan.

Giá của chúng tôi cho một thị trường cụ thể được tính bằng cách tham khảo giá của tài sản cơ bản có liên quan mà chúng tôi nhận được từ các nguồn tham chiếu bên ngoài bên thứ ba hoặc trao đổi. Đối với CFD và Hợp đồng ngoại hối của chúng tôi, chúng tôi thu được dữ liệu giá cả từ những người tham gia thị trường bán buôn. Mặc dù IMTTrade hy vọng rằng những mức giá này có liên quan hợp lý đến giá có sẵn trên thị trường, giá IMTTrade có thể khác với giá có sẵn cho các ngân hàng và những người tham gia thị trường khác. IMTTrade có quyền quyết định đáng kể trong việc thiết lập và thu lợi nhuận. IMTTrade được ủy quyền để chuyển tiền trong tài khoản của Khách hàng cho khoản ký quỹ vào và từ ngoại tệ đó theo tỷ giá hối đoái được xác định bởi IMTTrade theo quyết định riêng của mình dựa trên tỷ giá thị trường tiền tệ hiện hành.

Quyền sở hữu các tài sản cơ sở

Bạn không có quyền hoặc nghĩa vụ đối với các công cụ hoặc tài sản tiềm ẩn có liên quan đến CFDs hoặc Hợp đồng ngoại hối của bạn. Khách hàng hiểu rằng các CFD có thể có các tài sản cơ bản khác như chứng khoán, chỉ số, tiền tệ và hàng hóa, như đã nêu trong Điều kiện giao dịch CFD và điều kiện giao dịch FX trong trang web của IMTTrade.

Rủi ro tiền tệ

Đầu tư vào các Hợp đồng ngoại hối và CFD với một tài sản cơ bản được liệt kê bằng một đơn vị tiền tệ không phải là loại tiền tệ cơ sở của bạn có nguy cơ về tiền tệ, do thực tế là khi hợp đồng CFD hoặc FX được thanh toán bằng một loại tiền tệ khác với loại tiền tệ cơ sở của bạn, Lợi tức có thể bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi sang tiền tệ cơ sở.

Một Click vào Giao dịch và ngay lập tức khớp lệnh

Hệ thống Giao dịch Trực tuyến của IMTTrade cung cấp ngay lập tức chuyển đơn hàng của Khách hàng khi Khách hàng nhập vào số tiền và nhấp vào “Mua / Bán”. Điều này có nghĩa là không có cơ hội để xem lại đơn đặt hàng sau khi nhấp vào “Mua / Bán” và Đơn hàng Thị trường không thể bị hủy hoặc sửa đổi . Tính năng này có thể khác với các hệ thống giao dịch khác mà bạn đã sử dụng. Khách hàng nên sử dụng Hệ thống Giao dịch Demo để làm quen với Hệ thống Giao dịch trực tuyến trước khi thực sự giao dịch trực tuyến với IMTTrade. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách sử dụng Hệ thống Giao dịch Trực tuyến của IMTTrade, Khách hàng đồng ý với hệ thống một cú nhấp chuột và chấp nhận rủi ro của tính năng truyền / thực hiện ngay lập tức này.

Đơn đặt hàng Điện thoại và Thực hiện Ngay

Đơn đặt hàng thị trường được thực hiện qua điện thoại thông qua IMTTrade Trading Desk được hoàn thành khi nhà khai thác điện thoại của IMTTrade nói “thỏa thuận” hoặc “thực hiện” sau khi Khách hàng đặt hàng. Khi có xác nhận của nhà khai thác điện thoại, Khách Hàng đã mua hoặc bán và không thể hủy Lệnh Thị trường. Bằng cách đặt Đơn đặt hàng Thị trường qua Bàn Giao dịch IMTTrade, Khách hàng thừa nhận và đồng ý thực hiện ngay lập tức và chấp nhận rủi ro về tính năng thực hiện ngay lập tức này.

IMTTrade không phải là Cố vấn hay Người được uỷ thác cho Khách hàng

Trong trường hợp IMTTrade cung cấp các khuyến nghị về thị trường chung, các khuyến nghị chung này không phải là một lời khuyên cá nhân hoặc tư vấn đầu tư và không xem xét bất kỳ hoàn cảnh cá nhân hoặc mục tiêu đầu tư nào của bạn, cũng không phải là một đề nghị mua hoặc bán, hoặc chào mời một đề nghị Mua hay bán, bất kỳ Hợp đồng ngoại hối hoặc Hợp đồng chéo. Mỗi quyết định của Khách hàng để tham gia vào Hợp đồng CFD hoặc FX với IMTTrade và mỗi quyết định về việc một giao dịch phù hợp với Khách hàng là một quyết định độc lập do Khách hàng thực hiện. IMTTrade không hoạt động với tư cách là cố vấn hoặc là người ủy thác cho Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng IMTTrade không có nghĩa vụ ủy thác đối với Khách hàng và không có nghĩa vụ liên quan và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nợ, yêu cầu bồi thường, tổn thất, chi phí nào, bao gồm phí luật sư, phát sinh liên quan đến Khách hàng theo khuyến nghị thương mại chung của IMTTrade hoặc Không thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên các khuyến nghị chung hoặc thông tin do IMTTrade cung cấp.

Đề xuất không đảm bảo

Các khuyến nghị thị trường chung do IMTTrade cung cấp chỉ dựa trên phán quyết của nhân viên IMTTrade và nên được xem như vậy. Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng tham gia bất kỳ Giao dịch nào dựa vào phán quyết của Khách hàng. Bất kỳ khuyến nghị thị trường nào cung cấp chỉ là chung chung và có thể hoặc không phù hợp với các vị trí thị trường hoặc ý định của IMTTrade và / hoặc các chi nhánh của IMTTrade. Các khuyến nghị về thị trường chung của IMTTrade dựa trên các thông tin tin cậy, nhưng IMTTrade không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của nó hoặc đại diện cho rằng sau những khuyến nghị chung như vậy sẽ làm giảm hoặc loại bỏ rủi ro vốn có của CFDs và / hoặc hợp đồng FX.

Không có bảo đảm lợi nhuận

Không có đảm bảo về lợi nhuận cũng không phải tránh thất thoát khi kinh doanh CFDs và hợp đồng FX. Khách hàng không nhận được bảo lãnh như vậy từ IMTTrade hoặc từ bất kỳ đại diện nào của IMTTrade. Khách hàng nhận thức được những rủi ro vốn có trong giao dịch CFDs và Hợp đồng ngoại hối và có khả năng chịu được rủi ro như vậy và chịu được mọi thiệt hại phát sinh.

Khách hàng có thể không có khả năng đóng các vị trí mở

Do các điều kiện thị trường có thể gây ra biến động giá bất thường và nhanh chóng hoặc các trường hợp khác, IMTTrade có thể không thể đóng vị trí của Khách hàng ở mức giá được chỉ định bởi Khách hàng và các kiểm soát rủi ro do IMTTrade quy định sẽ không có tác dụng và Khách hàng đồng ý rằng IMTTrade sẽ Không phải chịu trách nhiệm về việc không làm như vậy.

Kinh doanh qua Internet

Khi Khách hàng giao dịch trực tuyến (thông qua internet), IMTTrade sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc thất bại của bất kỳ hệ thống truyền tải, truyền thông, Phần mềm giao dịch, dù thuộc về IMTTrade, Khách hàng, bất kỳ trao đổi hoặc bất kỳ hệ thống thanh toán hoặc bù trừ nào.

Đơn đặt hàng qua điện thoại

IMTTrade không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn, thất bại hoặc sự cố của các thiết bị điện thoại và không đảm bảo tính sẵn có của điện thoại. Để tránh nghi ngờ, Khách hàng biết rằng IMTTrade có thể không thể liên lạc bằng điện thoại vào mọi lúc. Trong những trường hợp như vậy khách hàng sẽ đặt hàng của mình thông qua các phương tiện khác được cung cấp bởi IMTTrade.

Lỗi báo trích dẫn

Nếu một lỗi báo giá xảy ra (bao gồm phản hồi các yêu cầu của Khách hàng), IMTTrade sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi kết quả nào trong số dư tài khoản và có quyền thực hiện các sửa đổi hoặc điều chỉnh cần thiết cho Tài khoản có liên quan. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ những lỗi nêu trên sẽ được giải quyết trên cơ sở giá trị thị trường hợp lý theo quyết định của IMTTrade và hành động một cách thiện chí của thị trường liên quan vào thời điểm có lỗi xảy ra. Trong trường hợp thị trường phổ biến đại diện cho giá khác với giá IMTTrade đã đăng trên màn hình của chúng tôi, IMTTrade sẽ cố gắng, trên cơ sở nỗ lực tốt nhất, để thực hiện Giao dịch trên hoặc gần với giá thị trường hiện hành. Các mức giá thị trường hiện hành sẽ là giá, và cuối cùng được phản ánh trên các báo cáo của Khách hàng. Điều này có thể hoặc không ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và tổn thất đã thực hiện và chưa thực hiện của Khách hàng.

TÔI/ CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỌC, HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý VỚI BÁO CÁO CÔNG BỐ RỦI RO VÀ CÁC CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC KINH DOANH ĐÃ Ở TRÊN