ទីផ្សារ

អ្នកត្រូវការជំនួយ?

សូមទាក់ទងជាមួយ​យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយ​ដើម្បី​ជួយអ្នកហើយឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអ្នកមាន។

IMTTrade.com បានស្នើអោយ​ខ្ញុំវិនិយោគ​ចូល​ក្រុមហ៊ុន Apple មុនពេលទូរស័ព្ទ iPhone 7 បានលក់ ​ចេញ។ ខ្ញុំបានធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ពួកគេហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យដោយសារតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple កើនឡើង។

Vu Thu Van
អាយុ 37 ឆ្នាំ , ញា​ត្រាង

ទីផ្សារ

ដោយ​សារ​ក្រុម​ហ៊ុន IMTTrade អ្នកអាច​ជួញ​ដូរនៅ​លើទីផ្សារណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ឱកាសជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស​ដែល​មាន​​ការ​ទូ​ទាត់​​ខ្ពស់​ ក៏ដូចជាឱកាស​ជួញ​ដូរ​សន្ទស្សន៍ និងទំនិញ​ដែល​ផ្ដល់ចំណេញ​ខ្ពស់​ (ដូចជាប្រេងឆៅ មាសនិងកាកាវ) ឬ ភាគ​ហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រធំបំផុតនិងល្បីល្បាញបំផុតនៅលើ​ពិភពលោក។
IMTTrade ផ្តល់សេវាកម្ម​ជួញ​ដូរ​អន​ឡាញ ដូច្នេះអ្នកអាច​ជួញ​ដូរគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង។

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទ្រព្យសម្បត្តិ

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ   ការជួញដូរទំនិញបានក្លាយទៅជាប្រការ​ចាំបាច់​ សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់សង្គមជាទូទៅ    និងការរីកចម្រើនគ្មាន​ការ​ឈប់​ឈរ​នៃប្រទេសនានាតាមទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែង មិនថាការទិញនិងលក់បស្សុ​សត្វ​ ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទេប្រទេសណា​មួយមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ ឬការ​ទិញ​ប្រេងឆៅឬប្រេង​សាំង​  ដើម្បីបង្កើតថាមពលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនិញ

ការជួញដូរសន្ទស្សន៍ជាញឹកញាប់នាំអោយបង្កើនកំណើន ដែលទាក់ទងនឹងផលិតភាពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាបទដ្ឋាននៃការរស់នៅទាំងមូលកើនឡើង។ ពួកវាគឺជាគណនីវិនិយោគប្រកបដោយស្ថិរភាពខ្ពស់និងមានសុវត្ថិភាព ហើយក៏ជាឱកាសបង្កើនតម្លៃប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន  ឬប្រាក់នៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផងដែរ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនិញ

ទីផ្សារភាគហ៊ុនអនុញ្ញាតឱ្យទិញ  និងលក់ភាគហ៊ុនដែលអ្នក​ជា​ម្ចាស់នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុនទាំង​ឡាយ​ដែល​អាចជួញដូរជាសាធារណៈ។ ការជួញដូរនេះធ្វើឡើងនៅលើទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំ   ដែលមានកិត្យានុភាពបំផុតគឺផ្សារហ៊ុនញូវយ៉ក (NYSE) ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីភាគហ៊ុន

លិខិតបំណុល គឺជាឧបករណ៍រកប្រាក់ចំណូលដែលបាននិយមបំផុតមួយក្រោមបែបបទលុយកម្ចៃបានកំណត់ទុកស្រាប។ នេះគឺជាមូលបត្រដែលត្រូវបានជួញដូរនៅទីផ្សារមូលបត្រ។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមូលបត្របំណុល។

ស្វែងយល់បន្ថែមពីមូលបត្របំណុល

ឡើង ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

កម្មវិធីហ្វឹកហាត់របស់យើងខ្ញុំនិងសិក្ខាសាលាអនឡាញនឹងជួយអ្នក:

  • ធ្វើការតិច – រកលុយបានច្រើន
  • ឆ្លៀតយកការជួញដូរស្វ័យប្រវត្តិនិងមានសេរីភាពជាង
  • ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើទម្រង់ជួញដូរ
  • ស្វែងយល់ពីទីផ្សារនិងឱកាសវិនិយោគថ្មីៗ
  • ជ្រើសរើសនិងផ្ដោតទៅលើផ្នែកដែលអ្នកយល់
  • ធានាចំណែកវិនិយោគរបស់អ្នកដើម្បីមិនត្រូវខាតបង់ធ្ងន់ធ្ង័រ។

ដំឡើង យុទ្ធសាស្ត្រ

អ្នកអាចស្នើសុំយុទ្ធសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យសមស្រប​នឹងអ្នក – អ្នកអាចផ្តោតលើទីផ្សារមួយ​ចំនួននិងបើក​ទូលាយការ​វិនិយោគ​​ដែល​បាន​ធានា ឧទាហរណ៍ដូច​ខាង​សន្ទស្សន៍។

រហូតមកដល់ពេលនេះ Forex គឺជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​ការ​ទូ​ទាត់​ខ្ពស់​និងងាយស្រួល​ជួញ​ដូរ​បំផុត ដែលមានប្រាក់ចំណូលទីផ្សារជាង​ 4,5 ពាន់​កោដិដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ នៅ​ក្នុង​ IMTTrade.com យើងខ្ញុំ​ផ្ដល់​ឱកាស​អោយ​អ្នក​ជួញដូរទីផ្សារ Forex ដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងគូរូបិយប័ណ្ណមាន​ចំនួន​ច្រើនជាង 100 គូ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Forex

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ   ការជួញដូរទំនិញបានក្លាយទៅជាប្រការ​ចាំបាច់​ សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតរបស់សង្គមជាទូទៅ    និងការរីកចម្រើនគ្មាន​ការ​ឈប់​ឈរ​នៃប្រទេសនានាតាមទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែង មិនថាការទិញនិងលក់បស្សុ​សត្វ​ ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទេប្រទេសណា​មួយមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ ឬការ​ទិញ​ប្រេងឆៅឬប្រេង​សាំង​  ដើម្បីបង្កើតថាមពលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនិញ

ការជួញដូរសន្ទស្សន៍ជាញឹកញាប់នាំអោយបង្កើនកំណើន ដែលទាក់ទងនឹងផលិតភាពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាបទដ្ឋាននៃការរស់នៅទាំងមូលកើនឡើង។ ពួកវាគឺជាគណនីវិនិយោគប្រកបដោយស្ថិរភាពខ្ពស់និងមានសុវត្ថិភាព ហើយក៏ជាឱកាសបង្កើនតម្លៃប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន  ឬប្រាក់នៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផងដែរ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទំនិញ

ទីផ្សារភាគហ៊ុនអនុញ្ញាតឱ្យទិញ  និងលក់ភាគហ៊ុនដែលអ្នក​ជា​ម្ចាស់នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុនទាំង​ឡាយ​ដែល​អាចជួញដូរជាសាធារណៈ។ ការជួញដូរនេះធ្វើឡើងនៅលើទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំ   ដែលមានកិត្យានុភាពបំផុតគឺផ្សារហ៊ុនញូវយ៉ក (NYSE) ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីភាគហ៊ុន

លិខិតបំណុល គឺជាឧបករណ៍រកប្រាក់ចំណូលដែលបាននិយមបំផុតមួយក្រោមបែបបទលុយកម្ចៃបានកំណត់ទុកស្រាប។ នេះគឺជាមូលបត្រដែលត្រូវបានជួញដូរនៅទីផ្សារមូលបត្រ។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមូលបត្របំណុល។

ស្វែងយល់បន្ថែមពីមូលបត្របំណុល

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកឈ្មួញកណ្តាលល្អបំផុតនៅលើទីផ្សារ?