សន្ទស្សន៍

ការជួញដូរសន្ទស្សន៍ មិនទទួលបានការចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើនដូចជា Forex ឬការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនឬទំនិញ ឡើយ។ ប៉ុន្តែទីផ្សារនេះបង្ហាញបាន សមត្ថភាពពិតប្រាកដ និងសមិទ្ធិផលរបស់វិនិយោគិន។ .

សន្ទស្សន៍គឺជា​តួលេខមួយ  ដែលបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍនៃទីផ្សារ។  វា​ប្រាប់ពីរបៀបដែលទីផ្សារ  កំពុងរីកចម្រើនយ៉ាង​ណា​ កើន​ឡើង​ឬឱន​ថយ។  ដូច្នេះវាអាចកំណត់បាន​និន្នាការវិវិត្តន៍​បច្ចុប្បន្ន  ហេតុ​​នោះ យើងមិនចាំបាច់មើលរាល់​តារាងព័ត៌មាននិង​បំរែ​បំរួល​តម្លៃ​ នៃ​ភាគហ៊ុន​នីមួយ​ៗ​ឡើយ។ ទីផ្សារប្តូរប្រាក់​បរទេសនីមួយៗ ទី​ផ្សារភាគហ៊ុនឬទីផ្សារវិមជ្ឈការ​តែង​តែ​មានសន្ទស្សន៍ដោយឡែក​ៗ។

របៀបដំណើរ ការ

សន្ទស្សន៍​ត្រូវបានបែងចែក ជាសន្ទស្សន៍​ជ្រើសរើសនិងសន្ទស្សន៍​ទូទៅ​។ សន្ទស្សន៍​ជ្រើសមានតែភាគហ៊ុនសំខាន់ៗផុត នៅក្នុងទីផ្សារ​ជាក់​ស្ដែង​ណា​មួយ ។ សន្ទស្សន៍ទូទៅរួម​មានភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារនោះ។

វិធីសាស្រ្តសំខាន់ទាំង​ពីរសម្រាប់គិត​ទីផ្សារប្តូរប្រាក់គឺ សន្ទស្សន៍តម្លៃមធ្យមនិងសន្ទស្សន៍​តម្លៃ​មធ្យម​តាម​មូលធន​ទីផ្សារ។

សន្ទស្សន៍តម្លៃមធ្យម – តម្លៃនៃសន្ទស្សន៍នេះត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយតម្លៃនៃភាគហ៊ុននៅក្នុងនោះ​។ តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់​តែ​ខ្ពស់​ មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើតម្លៃនៃសន្ទស្សន៍​។ បរិមាណជួញដូរហាក់​ដូច​ជា​មិនត្រូវបានគិតដល់ទេ។

សូន្ទស្សន៍​​ដែលជាប់​ទាក់ទងនឹងមូលធនទីផ្សារ – តម្លៃនៃសន្ទស្សន៍នេះត្រូវរងឥទ្ធិពលដោយតម្លៃនិងបរិមាណភាគហ៊ុនកំពុង​ដាក់​លាក់។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលកំពុងជួញដូរក្នុងបរិមាណធំៗ នឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើន​បំផុត។ មានសន្ទស្សន៍​ជាច្រើនដែលបានគិត​តាមវិធីនេះ។

ហេតុអ្វីវិនិយោគ?

សន្ទស្សន៍​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាង​សម្រាប់​អ្នក​វិនិយោគ​ដែល​មិន​​ទាន់​មាន​បទ​​ពិសោធន៍ច្រើន – នោះ​គឺ​ជា​ទី​ផ្សារ​ដែល​​មាន​ចីរភាព​ខ្ពស់ ហេតុ​នោះ​ហើយ​ការ​ធ្វើ​ពពិធកម្ម​ក៏​ផ្ដល់​មក​នូវ​ប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់ដែរ។ ដូច្នេះ អ្នក​វិនិយោគ​មិន​ចាំ​បាច់​​តាម​ដាន​ពត៌មាន​នាំ​ចូល​ជា​ច្រើន​នៅលើទី៎ផ្សារឡើយ។

 • ជំនួយការ​ជួញ​ដូរ​ផ្ទាល់ខ្លួន៖
  ក្រុម​​​​​ជំនួយការជួញ​ដូរ​មាន​ភាព​ប៉ិន​ប្រសប​ខ្ពស់របស់ IMTTrade ជួយអ្នក 24 ម៉ោង/ថ្ងៃ 5 ថ្ងៃ/សប្តាហ៍។ អ្នកអាចទាក់ទងនឹង​អ្នក​ជំនាញ​របស់ IMTTrade ដោយ​ប្រើភាស​ជាតិ​របស់អ្នក។
 • ចូលរួមអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗបាន​ច្រើន៖
  ដោយ​មាន​​ IMTTrade អ្នក​​បានចូលរួម​​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​និងឥត​បង់​ថ្លៃ​ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន​ទៀត។
 • ដំណាក់​កាល​វែងនិងខ្លី៖
  គុណសម្បត្តិនៃការវិនិយោគសន្ទស្សន៍​ មិនមែនត្រឹមតែស្ថិត​នៅក្នុងការវិនិយោគរយៈពេលវែងនោះទេ ទាំង​ជា​ឱកាស​វិនិយោគ​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ផងដែរ។
 • Không tính phí:
  IMTTrade tạo cho bạn cơ hội giao dịch với các chỉ số và không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
 • ឥត​គិតថ្លៃ៖
  IMTTrade ផ្តល់​អោយ​អ្នក​ឱកាស​ជួញ​ដូរ​សន្ទស្សន៍​ឥត​បង់​ថ្លៃ។ សមត្ថភាពធ្វើពិពិធកម្មមានលក្ខណៈសាមញ្ញ៖ តាមរយៈការវិនិយោគលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ហេតុ​នោះ​ហ​និភ័យ​បានថយ​ចុះ​។

វិនិយោគយ៉ាង ណា?

គ្រាន់តែបង្កើតគណនីជួញដូរ ដាក់ប្រាក់តម្កល់ ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី គឺអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបាន។

ការជួញដូរសន្ទស្សន៍ និយាយអោយងាយគឺការទិញភាគហ៊ុន។ តាមរយៈការតាមដានសន្ទស្សន៍ដែលមានការកើនខ្ពស់បំផុត អ្នកនឹងតាមដានទីផ្សារភាគហ៊ុនខ្នាតធំបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូច្នេះអ្នកអាចផ្តោតលើគម្រោងទិញដូរអោយបានត្រឹមត្រូវបំផុត។

អ្នកក៏គួរប្រើសន្ទស្សន៍ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មផងដែរ ប្រការនេះនឹងជួយអ្នកការពារចំណែកវិនិយោគរបស់អ្នកប្រសិនបើកើតឡើងបញ្ហាអ្វីមួយ។

សន្ទស្សន៍ដែលពេញនិយមបំផុត:

Dow Jones
S&P 500
NASDAQ
DAX
WIG 20

 • Dow Jones
 • NASDAQ

លក្ខខណ្ឌនៃការជួញដូរ

USA - Labour Day 
Instrument NameMonday, 02/09/2019
XAGUSDEarly close at 16:55 GMT
XAUUSDEarly close at 16:55 GMT
CopperEarly close at 16:55 GMT
PlatinumEarly close at 16:55 GMT
PalladiumEarly close at 16:55 GMT
BrentOilEarly close at 15:40 GMT
OilEarly close at 15:40 GMT
Natural GasEarly close at 16:55 GMT
WheatCLOSED
RiceCLOSED
CornCLOSED
SoybeansCLOSED
CottonCLOSED
SugarCLOSED
CoffeeCLOSED
CocoaCLOSED
Japan225Early close at 16:55 GMT
USA100Early close at 16:55 GMT
USA30Early close at 16:55 GMT
USA500Early close at 16:55 GMT
Dollar IndexEarly close at 16:55 GMT
US sharesCLOSED

The spreads provided are a reflection of the time-weighted average. Though IMTTrade.com attempts to provide competitive spreads during all trading hours, clients should note that these may vary and are susceptible to underlying market conditions. The above is provided for indicative purposes only. Clients are advised to check important news announcements on our Economic Calendar, which may result in the widening of spreads, amongst other instances.

* ​ដង​ថ្លឹង​ហិរញ្ញ​វត្ថុះ​ត្រូវបានប៉ាន់ស្មាន និងយោង​ទៅលើតម្លៃជាក់ស្តែង(តម្លៃបច្ចុប្បន្ន)នៃ​ឧបករណ៍ជួញ​ដូរ។
** នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជាទិញឬបិទបញ្ជា យើងខ្ញុំ​យក​កម្រៃ​ជើង​សារ​តាម​រយះ​ការ​គិត​ថ្លៃ​ខុស​គ្នា ដែលជា​គម្លាត​រវាងថ្លៃទិញនិងថ្លៃលក់។ ដោយសារការ​ប្រែ​ប្រួលនៃទីផ្សារ គម្លាត​តម្លៃ​ អាច​​ប្រែប្រួល មើលនៅទីនេះ។ IMTTrade.com មិនទទួលយកប្រាក់កម្រៃ ការលើកទឹកចិត្ត ឬ​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ ពីក្រុមហ៊ុនទូទាត់ណាមួយឡើយ។ ដង​ថ្លឹង​ហិរញ្ញ​វត្ថុះ​ត្រូវ​បាន​ប៉ាន់​ស្មាន​និង​អាស្រ័យលើ​តម្លៃជាក់ស្តែង (តម្លៃបច្ចុប្បន្ន) នៃឧបករណ៍ជួញ​ដូរ​។
*** VIX នឹងបិទនៅម៉ោង 4:10 ថ្ងៃសៅរ៍។

ពេលវេលាជួញដូរ៖
ដោយ​មាន IMTTrade អ្នកអាច​ជួញ​ដូរ​សន្ទស្សន៍​នៅ​លើ​សកលលោក​​ដោយ​ប្រើ​កុំព្យូទ័ររបស់​ អ្នក។ អំ​ពីបណ្ដា​សន្ទស្សន៍របស់អាមេរិកដូចជា DOW, Nasdaq និង S & P, សន្ទស្សន៍អឺរ៉ុបសំខាន់ៗដូចជា FTSE, CAC 40, DAX 30 ទៅ​ដល់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជា NIKKEI, Hang Seng និង S & P / ASX 200 ។ ឧបករណ៍​នីមួយៗ​មាន​ម៉ោង​ជួញ​ដូរ​ផ្សេង​គ្នា សូមមើលតារាងខាងលើសម្រាប់ពត៌មានលម្អិត។

តើអ្នក មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ សន្ទស្សន៍ ដែរឬទេ?

ងាយស្រួល បើក​គណនី​ជួញ​ដូរដោយឥតបង់ថ្លៃនិងចាប់ផ្តើម​ជួញ​ដូរ។

អ្នកត្រូវការជំនួយ?

សូមទាក់ទងជាមួយ​យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយ​ដើម្បី​ជួយអ្នកហើយឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអ្នកមាន។

តើអ្នកមាន ចាប់អារម្មណ៍លើសន្ទស្សន៍ដែរឬទេ?

ចូរ​បើក​គណនី​ជូញ​ដូរ​ ហើយចាប់ផ្តើមជួញដូរ នៅលើ​ទីផ្សារ​សន្ទស្សន៍​។