Mobile & Tablet Trader

Mobile & Tablet Trader ជួញ ដូរ នៅ លើ ទូរស័ព្ទ

កុំដាក់កម្រិតខ្លួនឯង ចូរ​ជួញ​ដូរ​នៅគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង – សូម្បីតែនៅតាមដងផ្លូវក៏ដោយ។ IMTTrade ផ្តល់ជូន​មូលដ្ឋាន​​ទូរស័ព្ទស្រប​​ជា​មួយ​នឹង​រាល់​ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងថេប្លេត ដែល​ប្រើ​ ប្រព័ន្ធដំណើរការ Android ឬ iOS ។

អ្នក​អាច​គ្រប់គ្រងការ​ជួញ​ដូរ​របស់​អ្នកគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង។ ការត្រួតពិនិត្យងាយ​ស្រួល​ ដោយសារអេក្រង់ប៉ះ សម្ព័ន្ធ​ផ្នែក​រឹង​របស់​ទូរស័ព្ទ​ងាយប្រើនិង​បាន​កែ​​សម្រួល​អោយ​ស្រប​តាមតម្រូវការរបស់វិនិយោគិន​តឹង​តែង​បំផុត។

ចូរ​ទាញយកកម្មវិធី​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ ឬថេប្លេត​​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​ជួញ​ដូរ​សូម្បីតែនៅតាមដងផ្លូវក៏ ដោយ។

IMTTrade Mobile and Tablet Trader មានមុខងារអស្ចារ្យ ដែលវិនិយោគិនគ្រប់រូបនឹងរៀនបានរបៀបប្រើប្រាស់យ៉ាងរហ័ស ។ ដោយមានផ្ទាំងត្រួតត្រាសមញ្ញនិងទម្រង់ច្បាស់លាស់

 • ទាំងមានគុណលក្ខណៈ
  យ៉ាងជំនាញ និងការគាំទ្រអំពីសេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជួញដូរដ៏ឆ្នើមបំផុត។
 • ដោះស្រាយការជួញដូរជាច្រើន ៖
  ការ​ជួញ​ដូរ​បាន​ឆាប់​រហ័ស​និង​ងាយ​ស្រួល​នៅ​លើ​មូលដ្ឋាន​ទូរស័ព្ទ IMTTrade Mobile & Tablet ដោយសារលត្ថភាពដោះស្រាយការជួញដូរបាន​ច្រើន។
 • ជួញដូរនៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដ ៖
  ដោយមាន IMTTrade Mobile and Tablet Trader ចូរជួញដូរនៅគ្រប់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផ្លាស់ប្ដូរការចង្អុលបង្ហាញនៃឧបករណ៍ជួញដូររបស់អ្នក។
  វិភាគបច្ចេកទ្ទេសស្ទាត់ជំនាញ បច្ចុប្បន្ន មានអ្នកវិភាគបច្ចេកទ្ទេសស្ទាត់ជំនាញតែងត្រៀមខ្លួនជានិច្ច។ អ្នកមានឱបករណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។
 • ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូ ៖
  អ្នកនឹងមិនខកខានការជួញដូររបស់ខ្លួន ពេលទីផ្សារមានការប្រែប្រួលសំខាន់ៗ ដោយមុខងាររៀបចំប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូ ។ របាយការណ៍ផ្ដល់នូវទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនិងមតិយោបល់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នករបាយការណ៍ផ្ដល់នូវទិន្នន័យថ្មីពីទីផ្សារនិងមតិយោបល់ផ្សេងៗ។
 • ប្រវត្តិជួញដូរ ៖
  តាមដានរាល់ទិន្នន័យទាំងអស់ដោយកម្មវិធី IMTTrade IMTTrade Mobile and Tablet Trader ។ តាមដានសកម្មភាពជួញដូររបស់អ្នកឆ្លងតាមមុខងារប្រវត្តិជួញដូរ។
 • សម្ព័ន្ធផ្នែករឹងកំព្យូទ័រងាយយល់ ៖
  សម្ព័ន្ធផ្នែករឹងកំព្យូទ័ររបស់កម្មវិធី IMTTrade IMTTrade Mobile and Tablet Trader ងាយយល់សម្រាប់អ្នកទើបជួញដូរលើកដំបូង ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយក៏ដោយ។
 • ទាញយកកម្មវិធីនៅក្នុងGoogle Play / AppStore.
 • គ្រាន់តែដំឡើង​ទី​ផ្សារ​នៅ​លើឧបករណ៍របស់អ្នក។
 • បើក​កម្មវិធីនិងស្វែងរក “IMTTrade” ។
 • ចូល​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​ដោយប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើ​ប្រាស់​និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
 • ចាប់ផ្តើមជួញ​ដូរ ។

ប្រសិនបើអ្នកជួប​ប្រទះ​បញ្ហាណាមួយ ចូរ​សួរក្រុមការងាររបស់យើង​ខ្ញុំ​ភ្លាមៗ ។

អ្នកត្រូវការជំនួយ?

សូមទាក់ទងជាមួយ​យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយ​ដើម្បី​ជួយអ្នក ហើយឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអ្នកមាន។

ទាញយកកម្មវិធី

Bất kỳ thiết bị nào của bạn.

តើ អ្នក កំ ពុង ស្វែង រក ទី ប្រឹក្សា ជួញ ដូរ ល្អ បំ ផុត ?