MetaTrader 4

MetaTrader 4Windows, Linux & MacOS

ការជ្រើសរើសកម្មវិធីសម​ស្រប​ដើម្បី​ជួញ​ដូរ​និងវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ដូច្នេះហើយ IMTTrade ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរ​បំផុត ក្នុង​កម្មវិធី​ MetaTrader 4 ដ៏ល្បី​​ល្បាញ​ ហើយ​បាន​​និយមប្រើ​​ច្រើន​បំផុតនៅ​លើ​​​ពិភពលោក ។

ក្នុងរយៈពេលជាង 14 ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍន៍ MetaTrader បានធានា​អោយ​អ្នក​នូវគុណភាព​ ជំណាញ​និង​សុវត្ថិភាព ​ឆ្លង​តាម​នោះ​បង្កើត​ឡើង​យុទ្ធសាស្រ្ត​ជួញ​ដូរ​និងក្បួនដោះស្រាយ ស្វ័យប្រវត្តិនៅ​រាល់​សាខា។

IMTTrade Metatrader 4 មានមុខងារអស្ចារ្យដែលវិនិយោគិនរាល់គ្នានឹងរៀនបានរបៀបប្រើប្រាស់យ៉ាងរហ័ស ។ ដោយមានផ្ទាំងត្រួតត្រាយ៉ាងងាយយល់និងទម្រង់ច្បាស់លាស់ ទាំងមានគុណលក្ខណៈយ៉ាងជំនាញ និងការគាំទ្រអំពីសេវាកម្មបំរើអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ អ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកជួញដូរដ៏ឆ្នើមបំផុត។

ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាននៃ IMTTrade MetaTrader 4 ផ្តល់នូវ:

 • សម្ព័ន្ធរឹងនៃកំព្យូទ័រងាយស្រួលប្រើ៖
  MetaTrader 4 បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់អ្នកវិនិយោគថ្មីៗនិងអ្នកវិនិយោគដែលមានបទពិសោធន៍ ជួញដូរបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងទីផ្សារដែលស្មុគស្មាញនិងមានការប្រែប្រួលដូច្នេះ។
 • ការវិភាគបច្ចេកទ្ទេសបានហ្មត់ចត់៖
  មុខងារវិភាគគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយនៃកម្មវិធី MetaTrader 4 ។ តារាងសម្រង់ថ្លៃអនឡាញនិងតារាងប្រតបត្តិការរួមមាន៩ ដំណាក់កាលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលរាល់ព័ត៌មានលំអិតនៃតារាងសម្រង់ថ្លៃ ដើម្បីសម្រប
 • សម្រួលនឹងការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ។ សញ្ញានិងចម្លងជួញដូរ៖
  MetaTrader 4 អាចធ្វើចម្លងដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវការជួញដូររបស់អ្នកវិនិយោគផ្សេងៗ។ សូមជ្រើសក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម ចុះឈ្មោះទិញសញ្ញា ហើយអោយឧបករណ៍របស់អ្នកចម្លងការជួញដូររបស់អ្នកផ្តល់សេវា។
 • ជួញដូរតាមក្បួនដោះស្រាយបញ្ហា៖
  ក្បួនដោះស្រាយបញ្ហាបានរូបមន្តូបនីយកម្មនិងអនុវត្តរាល់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដូចជាទីប្រឹក្សាមួយ ដូច្នេះវានឹងធ្វើការស្វាយប្រវត្តិសម្រាប់អ្នក។ រ៉ូប៉ូតជួញដូរអាចគ្រប់គ្រងទាំងការជួញដូរនិងការវិភាគ ជួយអ្នកជៀសផុតពីការងារវិភាគទីផ្សារជាប្រចាំ។
 • សេចក្ដីព្រមាននិងព្រឹត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ:
  ព្រឹត្តិការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗបំផុតជួយអោយអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រែប្រួលតម្លៃមិនបានព្យាការណ៍ទុកមុន និងមានការសម្រេចចិត្តជួញដូរយ៉ាងសមស្រប។ សេចក្ដីព្រមានជូនដំណឹងដល់អ្នកបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដើម្បីអ្នកចាត់វិធានការសមស្រប។
 • Tải xuống tệp Metatrader 4.
 • Mở và cài đặt theo hướng dẫn.
 • Sau khi cài đặt, khởi động và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn.
 • Bắt đầu giao dịch.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, hãy hỏi ngay nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

អ្នកត្រូវការជំនួយ?

សូមទាក់ទងជាមួយ​យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំរីករាយ​ដើម្បី​ជួយអ្នក ហើយឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗដែលអ្នកមាន។

ទាញយក MetaTrader 4

Hoàn toàn miễn phí.

តើអ្នកកំពុងស្វែង ទី ប្រឹក្សា ជួញ ដូរ ល្អបំផុត?