Ăn toàn của quỹ

⦁ Tiền của khách hàng được lưu giữ ở trong tài khoản cách biệt của ngân hàng. Những khoảng tiền này được nằm ngoài bảng quyết toán và không được sử dụng trong bất cứ cách nào bởi IMTTrade.

⦁ IMTTrade duy trì hoạt động và tài khoản ngân hàng khách hàng với các tổ chức ngân hàng quốc tế có uy tín.

⦁ Bảo vệ bức tường lửa và 128 Bit Secure Sockets Layer (SSL). Phần mềm tinh vi này được sử dụng để bảo vệ các thông tin trong quá trình truyền.

⦁ Tất cả các giao tiếp giữa khách hàng IMTTrade và dữ liệu máy chủ được mã hóa.

⦁ Tất cả các chuyển dữ liệu giữa các máy chủ được truyền bằng cách sử dụng mã hoá SSL.

⦁ Dấu ấn bảo đảm nhận dạng trang web

⦁ Được tuân thủ luôn luôn mang lại sự rõ ràng trong mỗi doanh nghiệp. Tại IMTTrade chúng tôi nghiêm ngặt hơn về luật Chống rửa tiền và đảm bảo rằng tất cả các thương nhân đáp ứng các yêu cầu. Hãy đọc chính sách AML KYC của chúng tôi.

⦁ Chúng tôi có một danh tiếng trong việc duy trì tính minh bạch của khách hàng và đối tác. Chúng tôi đặt rất nhiều căng thẳng về sự tuân thủ đối với các thương nhân mới. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và kiểm toán định kỳ để đảm bảo sự ổn định về tài chính và tuân thủ các Quy định AML quốc tế.

 

Khuyến nghị về ăn toàn

⦁ Bảo vệ cẩn thận thông tin đăng nhập của bạn.

⦁ Đừng nói mật khẩu của bạn với người khác và thường xuyên thay đổi mật khẩu.

⦁ Không cho phép bộ nhớ mật khẩu trong cài đặt máy tính của bạn.

⦁ Hãy giao dịch với những máy tính và kết nối mạng mà bạn tin tưởng.

⦁ IMTTrade sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn trong truyền thông điện tử hoặc thông tin liên lạc bằng điện thoại.

⦁ Hãy thường xuyên cập nhật hệ điều hành, trình duyệt web và phần mềm chống vi-rút.

⦁ Hãy truy cập vào các trang web mà bạn tin tưởng.