Chính sách hoàn tiền và hoàn trả

Chính sách hoàn trả tiền được xây dựng nhằm mục đích giảm rủi ro tài chính và pháp lý của Công ty, tuân thủ các nguyên tắc của Chính sách chống rửa tiền và chống tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Công ty có quyền đơn phương ngăn chặn hồ sơ cá nhân, đình chỉ hoạt động giao dịch trên tài khoản, hủy yêu cầu đầu vào-đầu ra hoặc trả lại tiền nếu nguồn tiền hoặc hoạt động của khách hàng không tuân thủ theo quy tắc chính sách rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Công ty không hủy các giao dịch thương mại đã thực hiện do đó công ty có quyền trả lại tiền cho người gửi nếu trong vòng một tháng kể từ thời điểm bổ sung, trên tài khoản giao dịch, công ty không ghi nhận hoạt động giao dịch.

Vì một số lý do khách quan nhất định và trong trường hợp cần hoàn trả lại tiền mà công ty nhận được thông qua bất kỳ hệ thống thanh toán nào, bao gồm cả thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Việc trả lại tiền sẽ được thực hiện thông qua ví điện tử và chi tiết ngân hàng mà khách hàng đã sử dụng khi nạp tiền.

Trong trường hợp Công ty đánh giá hoạt động của Khách hàng là không phù hợp hoặc mâu thuẫn với mục đích sử dụng dịch vụ thông thường của công ty dù trực tiếp hoặc gián tiếp, bất hợp pháp hoặc không công bằng, Công ty có quyền làm việc với tài liệu này mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

Khi bổ sung tài khoản giao dịch bằng thẻ rút tiền, Khách hàng cam kết không đệ đơn cho ngân hàng hoặc cho nhà cung cấp thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ để yêu cầu phản hồi về khoản thanh toán đã được nạp vào tài khoản giao dịch, kể cả lúc nạp tiền và sau khi hoàn thành việc sử dụng các dịch vụ của công ty. Nhưng nếu Công ty nhận được nhận xét thanh toán nào từ giao dịch đó, chúng tôi có quyền chặn truyền truy cập Hồ sơ cá nhân và đóng băng số dư hiện tại của Khách hàng và hoàn trả tiền vào tài khoản cá nhân của Khách hàng, sau tất cả dịch vụ và hoa hồng đã được thanh toán.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và khóa cả đầu vào và rút tiền ba từ tài khoản của khách hàng của bên thứ ba. Đầu vào và đầu ra của tiền từ tài khoản chỉ có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài khoản này.